20140130kalkulator og penger

Garantiordningen med SAMFO

Den 19. februar ble det holdt møte mellom HK og SAMFO vedrørende garantiordningen. I henhold til Landsoverenskomsten mellom partene skal satsene justeres til samme nivå som i overenskomsten mellom HK og Virke.

19. februar 2013

Trinn 6 heves med kr 297,- (kr 1,83 per time) med virkning fra 1. februar 2013.

Lønnssatsene i det stillingsvurderte lønnssystemet i Landsoverenskomsten mellom HK og SAMFO (bilag 5 - trinn 6-21) heves tilsvarende.

Protokoll følger vedlagt.