AOF:

Geneveskolen

Geneveskolen retter seg i hovedsak mot tillitsvalgte som er aktive i internasjonalt arbeid eller involvert i globaliseringsspørsmål, ansatte i fagbevegelsen som trenger jobbrelatert videreutvikling innenfor skolens temaer, og for veiledere/kursledere som har behov for en forståelse av internasjonale forhold og globalisering.

04. januar 2013

Genèveskolen er kurset for deg som ønsker å løfte blikket ut over lokale og nasjonale problemstillinger og engasjere deg i internasjonale spørsmål.

Kurset går over fire uker, og starter med et firedagers forkurs på Runø kurssenter utenfor Stockholm. Deretter følger en periode hvor du arbeider med oppgaver via Internett, før du reiser sammen med de andre deltakerne til Gèneve for å gjennomføre tredje og siste del av kurset. Det skjer vanligvis i mai, parallelt med den årlige ILO-konferansen. ILO (International Labour Organization) er FNs arbeidsorganisasjon. Under ILO-konferansen samles representanter fra hele verden for å forhandle fram konvensjoner som skal sette standarder for arbeidslivet i hele verden.

Under Gèneve-oppholdet har kursdeltakerne en unik mulighet til å være observatør under ILO-konferansen, og får anledning til å følge forhandlingene i konferansens komiteer.

På Gèneveskolen møter du andre aktive representanter for fagforeninger og sosiale bevegelser fra hele Norden. Her lærer du om hvilke muligheter fagbevegelsen og andre folkebevegelser har til å øve innflytelse i en globalisert verden.

Tidligere deltakere ved Gèneveskolen har sagt at det er én tid før Gèneveskolen, og en tid etter. Et vilkår for å få delta er at søkerne behersker engelsk, har tillitsverv og har gjennomført HKs tillitsvalgtskolering trinn I-III.

Tid og sted:

11.- 14. april Runö Konferensgård, Stockholm 
02.-21. juni Genève, Sveits

Søknadsfrist: 22. januar 2013.

Mer informasjon og søkandsskjme finnes på AOFs hjemmeside