HK vil beholde søndagen annerledes

Utvidede åpningstider er et mer komplekst spørsmål enn mange innser. HK er opptatt av at dersom regjeringen iverksetter endringer må de først basere dette på gode analyser, innhenting av fakta og tett samarbeid med arbeidslivets parter. I HK er vi tilfreds med at den nye regjeringen ser dette

14. februar 2013

Samtidig vil vi presisere at HK fastholder at vi ønsker å beholde søndagen som en annerledes dag hvor samvær med familie og barn står i sentrum. Det er viktig for ansatte i næringa. Heller ikke de store aktørene i næringa ønsker frislipp.

I dag er ansatte ved utsalgssteder ikke omfattet av arbeidsmiljølovens vern i forbindelse med natt- og helgearbeid fordi dette ikke ble sikret da Bondevik-regjeringen i 2003 fjernet åpningstidsloven. Dette gjør at ansatte innen næringen ikke har det vernet andre ansatte har i arbeidsmiljøloven.

Her tar vi for oss de viktigste spørsmålene som har oppstått i kjølevannet av debatten:

Men jeg vil ha søndagen fortsatt helt stengt!
Søndagen i dag er ikke helt stengt, det er det mange i varehandelen som jobber på søndag. Siste tall vi har, viste 440 såkalte «Brustadbuer», i tillegg kommer såkalte turiststeder og utsalg som selger planter og andre hageartikler.

Vi har en forpliktelse som fagforening i å sørge for at de får vern og medbestemmelse på lik linje med andre som jobber ubekvemt. Spørsmålet er hvordan man skal begrense dette og samtidig sikre de ansattes arbeidsvilkår og medbestemmelse. Vi mangler i dag de viktige verktøy som finnes ellers i arbeidslivet for å forhandle arbeidstid: vern i forbindelse med natt- og helgearbeid i arbeidsmiljøloven, og bedriftsdemokratiordninger.

HK kan for sin del ikke se at søndagsåpne butikker er noe unisont krav fra landets forbrukere. Faktisk jobber så mange som 14 prosent av de samme forbrukerne i handelen. Den er landets nest største bransje etter oljeindustrien. De fleste av de ansatte ønsker ikke å jobbe på søndagen.

• Arbeidsgiver organisasjonen NHO Handel er imot.

• Butikksjefer vil ikke holde søndagsåpent, 7 av 10 seier nei; de vil verne om fritida, viser Lederne-måling.

• Dagligvarekjedene er lite lystne. Coop meiner spørsmålet om søndagsåpent er drive fram av politikere, ikke av kunder.

Fra før har folket sagt nei. 51 prosent seier nei til søndagsåpent butikker, viste Vårt Land-måling i september. Tilsvarende undersøkelser hvor problemstillingen er formulert annerledes viser større andel av nei enn dette.

Fungerer ikke dagens regelverk godt nok, hvorfor endre det?
Dagens regelverk omgås ofte. Både i form av ”butikk i butikk”-løsninger m.m. Uteareal som tas i bruk for å gjøre ”bua” større. I tillegg opplever vi bransjeglidning der gartnerier selger både matvarer, og alt annet. Fylkene har ofte ulik praksis for hva som er turiststeder. Før eller siden må vi se for oss at det vil komme en eller annen endring. For HK er det viktig å være med i denne prosessen.

Men hvis regelverket ikke fungerer, må myndighetene følge opp!
Vi har anmeldt en rekke virksomheter for brudd. Vår erfaring er at politiet prioriterer å bruke tiden på grov kriminalitet, heller enn å bruke tid på målebånd og sakene henlegges ofte.

Hva slags andre arbeidstidsordninger kan man se for seg?
Vi kan nevne at i andre europeiske land er det for eksempel gjort begrensninger i antall timer man totalt sett kan holde åpent i løpet av en uke. Noen land har lovfestet at søndagsarbeid alltid skal være frivillig. Vi finner også begrensninger på maks antall arbeidskvelder i uken og kompensasjonsordninger der mertid skal godtgjøres som overtid. Andre har allmengjort (lovfestet) deler av tariffavtalen. På arbeidsgiversiden er det ulike meninger om Brustadbua og dagens reguleringer. Noen lever godt med dagens ordning, enkelte synes det er behov for andre type reguleringer og noen ønsker ingen regulering. Hva slags løsninger som skal gjelde i Norge blir bør avhenge av hva partene blir enige om.

Handelsnæringen, som teller 370.000 personer her i landet kan ikke uten videre vil godta at de skal miste en fridag dersom et flertall skulle trumfe gjennom saken i Stortinget. Hvis én bedrift åpner på søndagene, må de andre bedriftene henge på for å få nok omsetning. Det gjelder i det store kjedene, men vi minner også om at leietakere i kjøpesentrene er pålagt å følge sentrets åpningstider. Noen ”valgfrihet” om å holde åpent blir dermed ikke reell. Konkurransen kan føre til en butikkdød. Dette vil være forringede vilkår i den institusjonen som søndag er i Norge.

HK ser ikke noe behov for oppheve dagens lov helt, men ønsker en regulering som sikrer søndag som en fortsatt annerledes dag. Et fullt frislipp betyr ikke bare at matforretningen er åpne, men at alle butikker og kjøpesentre står fritt til å holde åpent, det er verken frivillighet  eller særlig demokratisk