Informasjonsmøter om arbeidsmiljøarbeid

Den 13. februar inviterer Arbeidstilsynet til det første av i alt 15 informasjonsmøter om systematisk arbeidsmiljøarbeid. Informasjonsmøtene er gratis og arrangeres fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

07. februar 2013

Målet er å motivere til å ta tak i eget arbeidsmiljø.  
 
Informasjonsmøtene er tilpasset arbeidsgivere, verneombud og tillitsvalgte i små og mellomstore bedrifter, men er også åpent for andre med interesse eller ansvar for arbeidsmiljøarbeid.
 
Arbeidstilsynet vil på møtene vise hvordan en praktisk kommer i gang med arbeidsmiljøarbeidet, og gir innføring i sentrale begreper i arbeidsmiljøregelverket som:
• Medvirkning 
• Opplæring 
• Kartlegging og risikovurdering 
• Utforming av arbeidsplassen
Arbeidstilsynet vil også vise vei til nyttige verktøy, blant annet nye arbeidsmiljøforskrifter, og ressurspersoner i og utenfor bedriften som kan bistå.
 
 
Mer informasjon, påmelding og oversikt over hvor og når de forskjellige informasjonsmøtene går av stabelen finner du her.