20140130kalkulator og penger

Lønnsgarantiordningen for Virke

Den 14. februar ble det holdt møte mellom HK og Virke vedrørende lønnsgarantiordningen.

18. februar 2013

Etter forhandlinger ble resultatet at minstelønnssatsen på lønnstrinn 6 i overenskomstene heves med kr 297,-  per måned (kr 1,83 per time) til kr 27.550,- fra 1. februar 2013.

Protokoll følger vedlagt