2014

Ingen uenighet mellom Norwegian og HK om baser

Det vises til dagens innslag på TV2 nyhetene, vist blant annet klokken 11.03.50. I innslaget kan det se ut som HK og Norwegian er uenige om hvorvidt nasjonale regler skal være gjeldende for ansatte på basene.

Ny IA-avtale: Forenkling og forebygging

- Den nye IA-avtalen gir oss en gylden mulighet til å fortsette å jobbe for et godt arbeidsliv, med høy yrkesdeltagelse og et lavt sykefravær, samtidig som sykelønnsordningen fredes, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Design Forum begjærer oppbud

Design Forums advokat har informert HK om at selskapet begjærer oppbud fredag morgen. Selskapet er dermed konkurs. Butikkene stenger dørene ved åpningstidens slutt i dag og HK avblåser med dette streiken.

Tariffpolitisk uttalelse

LOs representantskap vedtok 18. februar at årets tariffoppgjør skal være et forbundsvis oppgjør. Dette kommer frem av den tariffpolitiske uttalelsen som ble vedtatt av representantskapet.

Garantiordningen med SAMFO

Den 13. februar ble det holdt møte mellom HK og SAMFO vedrørende garantiordningen. I henhold til Landsoverenskomsten mellom partene skal satsene justeres til samme nivå som i overenskomsten mellom HK og Virke.

Globaliseringsskolen 2014

Er du opptatt av globale problemer – og løsninger? Føler du behov for å styrke dine språkkunnskaper og din kjennskap til internasjonale forhold?

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?