2014

Streikende butikkdamer vant fram

Sent i natt kom partene til enighet om et forhandlingsforslag som nå sendes ut til uravstemning blant HKs medlemmer. - Dette er et skritt i riktig retning for å harmonisere minstelønnssatsene i handelen, sier forbundsleder i HK Trine Lise Sundnes.

HK-streiken trappes opp

HK varsler i dag opptrapping av butikkstreiken. Fra mandag neste uke tas ytterligere 18 virksomheter og 67 HK-medlemmer ut i streik.

Oversikt over bedrifter tatt ut i streik

I forbindelse med konflikten mellom NHO og HK på Butikkoverenskomsten, har HK tatt ut totalt 71 virksomheter og 290 medlemmer i streik så langt.

Problem eller løsning?

Dette er et todagers kurs med fokus på ferdigheter og praktiske øvelser. Deltagerne skal oppleve å kunne takle hverdagen på en bedre måte når de kommer tilbake på jobben. 

Enighet i OBOS

OBOS og Handel og Kontor har kommet til enighet om revisjon av overenskomsten mellom OBOS og datterselskaper og HK.

HK krever ikke mer enn frontfaget

I et oppslag i NRK Lørdagsreveyen i går blir det av en bedriftseier hevdet at HK krever 10% lønnsløft for sine streikende. Dette er feil, og krever imøtegåelse.

Opptrapping av HK-streiken i handelen

NHO vil ikke gi kvinner den samme lønnsutviklingen som menn. Bare dager før vi gikk til mekling inngikk NHO en garanti som hever minstelønnssatsene til gutta som leverer varene vi selger.

Hvorfor streiker HK?

NHO vil ikke gi kvinner den samme lønnsutviklinga som menn. Bare dager før vi gikk til mekling inngikk NHO en garanti som hever minstelønnssatsene til gutta som leverer varene vi selger.

Streik innen handelen

Meklingen mellom HK og NHO førte ikke fram. Det var ikke mulig å komme fram til en løsning. Det er dermed streik i 48 butikker fra arbeidsdagens begynnelse lørdag.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?