2014

Fare for streik i handelen

Det er fare for streik ved 48 NHO-bedrifter i handelen. Dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen fredag kveld, vil 205 medlemmer i 48 virksomheter gå ut i streik fra lørdag morgen.

Samleside NHO Butikkoverenskomsten 2014

Her har vi samlet all informasjon og alle vedlegg om tariffoppgjøret for NHO Butikkoverenskomsten 2014. Det er mekling 28.-29. august med fare for streik fra arbeidstidens start lørdag 30. august.

Søk BKA-midler til kurs på arbeidsplassen

Vox lyser ut BKA-midler til kurs i lesing, skriving, regning, muntlig og digitale ferdigheter. Private og offentlige virksomheter kan søke. Søknadsfrist er 11. november 2014.

AOF tilbyr fagskoleutdanning

AOF Midt-Norge, AOF Telemark og Vestfold og AOF Oslo - Akershus tilbyr fagskoleutdanning

God sommer!

Vi ønsker alle HKs tillitsvalgte og medlemmer en riktig god sommer! 

Det er 30 varmegrader på jobben. Kan jeg gå hjem?

Nei, du kan ikke bare forlate arbeidet fordi det er varmt på arbeidsplassen. Hvis du blir du syk av varmen, må du si fra til arbeidsgiver og eventuelt bli enig om at du får gå hjem.

Enighet med SAMFO om Usbl

Partene kom, onsdag 25. juni, til enighet om revideringen av Overenskomst for Boligbyggelaget Usbl. De økonomiske resultatene var generelt tillegg, lokalt individuelt tillegg og heving av normallønnssatsene. 

Enighet i forhandlingene om Bilselgeravtalen

HK og NHO kom, onsdag 18. juni, til enighet om revideringen av Bilselgeravtalen og onsdag 24. juni forelå endelig protokoll. De økonomiske resultatene var generelt tillegg, heving av minstelønnssatsene og økt matpengesats.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?