2014

Enighet med Finans Norge (FNO)

Det er enighet i forhandlingene mellom LO/HK/Postkom og Finans Norge (FNO) om Sentralavtalen.

HKs ledelse deltar på 1. Mai

Hele HKs ledelse skal delta i en rekke 1. Mai-arrangementer landet over. Også andre HKere skal i egenskap av sine HK-verv holde appeller.

Addisco

Søknadsfrist for høstsemesteret 2014 er 30. mai 2014 

En brikke på brettet, eller en aktiv spiller?

Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen verdi dersom de ikke brukes. Med en sterk organisasjon som HK i ryggen er du sikret reell påvirkning i din arbeidshverdag. Med HK i ryggen er du med og flytter brikker!

Enighet i forhandlingene med SAMFO

Etter to dagers forhandlinger ble det sent i kveld enighet med SAMFO i lønnsforhandlingene for ansatte ved Coops utsalgssteder. Også med SAMFO vil det lages en utredning om pensjon slik som det allerede er avtalt med Virke og i frontfaget.

Slik stemmer du på nett

Vi har her laget en kort illustrasjon over hvordan du avlegger din stemme ved uravstemning på nett.