2014

Enighet med Finans Norge (FNO)

Det er enighet i forhandlingene mellom LO/HK/Postkom og Finans Norge (FNO) om Sentralavtalen.

HKs ledelse deltar på 1. Mai

Hele HKs ledelse skal delta i en rekke 1. Mai-arrangementer landet over. Også andre HKere skal i egenskap av sine HK-verv holde appeller.

Addisco

Søknadsfrist for høstsemesteret 2014 er 30. mai 2014 

En brikke på brettet, eller en aktiv spiller?

Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen verdi dersom de ikke brukes. Med en sterk organisasjon som HK i ryggen er du sikret reell påvirkning i din arbeidshverdag. Med HK i ryggen er du med og flytter brikker!

Enighet i forhandlingene med SAMFO

Etter to dagers forhandlinger ble det sent i kveld enighet med SAMFO i lønnsforhandlingene for ansatte ved Coops utsalgssteder. Også med SAMFO vil det lages en utredning om pensjon slik som det allerede er avtalt med Virke og i frontfaget.

Slik stemmer du på nett

Vi har her laget en kort illustrasjon over hvordan du avlegger din stemme ved uravstemning på nett.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?