TV-aksjonen 2014

Årets TV-aksjon

Handel og Kontors forbundsstyre bevilget denne uka 1 krone per HK-medlem til årets TV-aksjon "Vann forandrer alt", som er i regi av Kirkens Nødhjelp.

17. oktober 2014

I år skal pengene fra TV-aksjonen gi en million mennesker varig tilgang til rent vann. 

Tilgang til vann sikre avlinger og mat til befolkningen. Kvinner og barn får muligheten til utdanning og arbeid når de ikke må bruke mange timer hver dag på å gå etter rent vann. Når turen etter vann blir kort er de også mindre utsatte for vold og seksuelle overgrep. For å styrke flere av disse positive ringvirkningene vil Kirkens Nødhjelp også sette opp latriner og gjøre andre tiltak for å bedre sanitære forhold og hygiene. Midlene fra TV-aksjonen skal gå til vannprosjekter i åtte land

TV-aksjonen går av stabelen søndag 19. oktober, og vi oppfordrer alle som har mulighet til å støtte opp om aksjonen.

Meld deg som bøssebærer og les mer på www.blimed.no