Illustrasjonsbilde AAF tariffrevisjon

Tariffoppgjøret 2014

Brudd i AAF-forhandlingene

Etter to dagers forhandlinger ble det i dag brudd i AAF-forhandlingene om Landsoverenskomsten. Oppgjøret går dermed til mekling.

24. september 2014

– Hovedårsaken til bruddet er at vi ikke har og ikke får tilgang til relevant lønnsstatistikk fra arbeidsgiverne, opplyser forhandlingsleder Bjørn Mietinen.

I en egen protokoll fra 2013 heter det at de ansatte i forbindelse med lønnsoppgjøret skal sikres tilgang til lønnsopplysninger og lønnsstatistikk for hele fagbevegelsen. Bakgrunnen er at HK gjennom tilgang til denne informasjonen skal ha mulighet til å framforhandle en god profil på oppgjøret.

– Uten innsyn i lønnsdannelsen i hele fagbevegelsen er det umulig for oss å ivareta medlemmenes interesser, sier Mietinen.

Forhandlingene strandet også på bakgrunn av økonomi.

På dette grunnlaget var det umulig å fortsette forhandlingene.

Dette lønnsoppgjøret går dermed til mekling og det er fare for streik. HK vil komme tilbake med mer informasjon straks det foreligger meklingsdato.