20140407 500-lapp diffus

Tariffoppgjøret 2014

Enighet med Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund og Handel og Kontor kom, tirsdag 21. oktober, til enighet om revideringen av Hovedtariffavtalen. Lønnsoppgjøret for de ansatte er dermed i mål.

22. oktober 2014

I går møttes Norsk Sykepleierforbund (NSF), Handel og Kontor (HK), Parat og Konsulentforeningen til forhandlinger om Hovedtariffavtalen. 

Partene kom her til enighet om en styrking av bestemmelsene om årlige lønnsforhandlinger og forhandlinger på særskilt grunnlag. Som følge av at lønn forhandles individuelt, vil det enkelte medlem i HK få sin nye lønn opplyst av bedriften.

Utover dette ble det enighet om en presisering av kompensasjon for reisedager.

Fullstendig protokoll er vedlagt og kan lastes ned.

Resultatet av tarifforhandlingene sendes nå ut på uravstemning til medlemmene. HKs forhandlingsdelegasjon anbefaler medlemmene å stemme ja til forslaget.