20140225 Hundrelapp og kronestykker

Tariffoppgjøret 2014:

Enighet med SAMFO om Usbl

Partene kom, onsdag 25. juni, til enighet om revideringen av Overenskomst for Boligbyggelaget Usbl. De økonomiske resultatene var generelt tillegg, lokalt individuelt tillegg og heving av normallønnssatsene. 

26. juni 2014

Økonomi

Det gis et generelt tillegg på 1,15 % per lønnstrinn.  
I tillegg settes det av 1,25 % til individuelle vurderingstrinn lokalt.

Dette gir en total ramme på 3,3 % for årets oppgjør.

Lærlinger

Partene ble videre enige om at det skal betales ordinær lønn ved avlegging av fagprøve.

Enstemmig

Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen.

Partenes svarfrist er 1. august kl. 12.00.

HK kommer tilbake med nærmere informasjon om uravstemmingsfrist for medlemmene.