20140410enighet_virke_skarsbakk_trine_lise_sundnes
Forhandlingsdirektør Pål Skarsbak i Virke og HK-leder Trine Lise Sundnes. Foto: HK

Tariffoppgjøret 2014:

Enighet mellom HK og Virke

Handel og Kontor og arbeidsgiverforeningen Virke kom i natt seks timer på overtid til enighet i forhandlingene om Landsoverenskomsten med bransjeavtaler. Viktigst er at HK og Virke er blitt enige om å foreta en tilsvarende utredning om pensjon som den Norsk Industri og Fellesforbundet er blitt enige om.

10. april 2014

– Dette er en viktig seier, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes i en kommentar til oppgjøret. På denne måten får vi foretatt utredning på selvstendig grunnlag for våre grupper uten at industrien skal legge føringer eller premisser i utredningen.

– Vi mener det bare er rett og rimelig at HK og Virke foretar en utredning på selvstendig grunnlag, sier Sundnes.

Enigheten satt langt inne, og partene kunne først gå ut enige etter å ha jobbet praktisk talt natten igjennom.

– På den måten kan ikke industrien utrede og legge premisser alene for brede tjenestepensjonsordninger. Vår kvinnerike grupper i service- og tjenesteytende næringer har andre rammevilkår det er viktig å ta hensyn til enn mange i industrien, sier Sundnes.

Teksten og dermed hva utredningen skal omfatte er identisk med hva man ble enige om i frontfaget. Dette betyr at det fram til 2016 vil bli fortatt flere utredninger som danner grunnlaget for tariffoppgjøret 2016.

Dette er for de viktigste punktene det er enighet om:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg på kr 0,75 til alle per time. I tillegg gis det et lavlønnstillegg på kroner 1, 25 per time. I praksis vil alle omfattes av lavlønnstillegget siden overenskomsten i snitt er 89% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Dette gir altså i sum et tillegg på kroner 2,- per time til alle, og samtlige trinn reguleres tilsvarende.

I tillegg løftes trinn 1 til 5 med kroner 1,50, det vil si at trinnene her inkludert det generelle tillegget heves med 3,50 per time.

Tillegget for arbeid på søndager øker med kroner 6,- til 96,- per time.

Matpengesatsen øker til kroner 84,-

Garantilønnsordningen
Garantilønnsordningen videreføres uendret, hvilket betyr at det også i framtiden vil bli foretatt satsjusteringer 1. februar.

Innleie
Partene er enige om at bemanningsavtalen opphører og at innleide arbeidstakere nå skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som i innleiebedriften. Dermed reguleres dette på samme måte som for øvrige LO-forbund.

Omsorg
Reglene om lønnet omsorgspermisjon er styrket slik at den nå også omfatter medforeldre.

Om ran og vold
Bestemmelsen som omhandler de tilfeller der noen blir utsatt for ransforsøk, vold eller overfall styrkes. Arbeidsgiver skal nå umiddelbart sørge for at den det gjelder får nødvendig vern og behandling.

Utvalgsarbeid i perioden
Det er enighet om å nedsette flere utvalg som skal jobbe i perioden, blant annet innen kompetanse og bedriftsutvikling.

For øvrige endringer i bransjeavtalene, se vedlagte forhandlingsprotokoller.

Forhandlingsresultatet vil nå bli sendt ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler mot to stemmer at det stemmes ja til forslaget.

Uravstemningsmateriellet vil sendes ut i etterkant av påsken. Forbundets svarfrist til Virke vil være 26. mai.