20140407 500-lapp med mynter

Tariffoppgjøret 2014:

Forhandlingsstart HK-VIRKE

Tarifforhandlingene mellom Handel og Kontor og Virke starter i dag den 7. april klokken 13.00. Det er satt av tre dager til forhandlingene, som etter planen skal avsluttes 9. april. Forhandlingene vil omfatte alle HKs overenskomster og bransjeavtaler i Virke-området.

07. april 2014

HK vil under forhandlingene legge spesielt vekt på:

• Pensjon
• Heving av minstelønnssatsene
• Arbeidstid
• Økning av satsene for kvelds-, natt- og helgearbeid
• Kompetanse fag- og yrkesopplæring

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat. Følg oss gjerne på Facebook og Twitter.

Se også HK-Nytt: www.hk-nytt.no 

Våre medlemmer er opptatt av å ha en pensjon å leve av, en arbeidstid å leve med, og en lønn å leve av. Vi ønsker et inkluderende arbeidsliv med trygge og faste ansettelsesforhold for å sikre en god balanse mellom arbeidsliv og fritid. HKs medlemmer skal ha sin andel av verdiskapningen.