AOF

AOF

Geneveskolen

Geneveskolen retter seg i hovedsak mot tillitsvalgte som er aktive i internasjonalt arbeid eller involvert i globaliseringsspørsmål.

03. desember 2014

Genèveskolen er kurset for deg som ønsker å løfte blikket ut over lokale og nasjonale problemstillinger og engasjere deg i internasjonale spørsmål.

Kurset går over fire uker, og starter med et firedagers forkurs på Runø kurssenter utenfor Stockholm. Deretter følger en periode hvor du arbeider med oppgaver via Internett, før du reiser sammen med de andre deltakerne til Gèneve for å gjennomføre tredje og siste del av kurset. Det skjer vanligvis i mai og juni, parallelt med den årlige ILO-konferansen. ILO (International Labour Organization) er FNs arbeidsorganisasjon. Under ILO-konferansen samles representanter fra hele verden for å forhandle fram konvensjoner som skal sette standarder for arbeidslivet i hele verden.

Under Gèneve-oppholdet har kursdeltakerne en unik mulighet til å være observatør under ILO-konferansen, og får anledning til å følge forhandlingene i konferansens komiteer.

På Gèneveskolen møter du andre aktive representanter for fagforeninger og sosiale bevegelser fra hele Norden. Her lærer du om hvilke muligheter fagbevegelsen og andre folkebevegelser har til å øve innflytelse i en globalisert verden.

Tidligere deltakere ved Gèneveskolen har sagt at det er én tid før Gèneveskolen, og en tid etter. Et vilkår for å få delta er at søkerne behersker engelsk, har tillitsverv og har gjennomført HKs tillitsvalgtskolering trinn I-III.

Tid og sted:

Oslo/Stockholm:15. april - 19. april 2015

Nettstudie: 30 timer

Geneve: 28. mai - 17. juni 2015

Les mer her

 Påmeldingsfrist: 10. januar