20140407 500-lapp med mynter

Tariffoppgjøret 2014

HK og AAF enige om AUF-oppgjøret

Torsdag 11. september kom partene til enighet i oppgjøret om Overenskomst for ansatte i AUF.

16. september 2014

Forhandlingene ble gjenopptatt etter at partene konstaterte uenighet i møte hos riksmekler 5. september. Generelt tillegg, heving av lønnssatsene og godskriving av relevant erfaring er de viktigste punktene.

Informasjon om detaljene i oppgjøret er sendt medlemmene.