Illustrasjonsbilde AAF tariffrevisjon

Tariffoppgjøret 2014:

Mekling HK-AAF

Dato for meklingen på Landsoverenskomsten mellom Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) er nå klar.

29. oktober 2014

Partene møtes hos Riksmekleren 11.-12. november. Hvis ikke partene er enige innen midnatt onsdag 12. november, er det fare for streik fra arbeidstidens begynnelse den 13. november.

Tarifforhandlingene mellom HK og AAF brøt sammen etter to dagers forhandlinger den 24. september. Hovedårsaken til bruddet er i tillegg til økonomi, at HK ikke har og ikke får tilgang til relevant lønnsstatistikk fra arbeidsgiverne, opplyste forhandlingsleder Bjørn Mietinen.

HK kommer tilbake med mer informasjon om streikeuttatte virksomheter etter at dette er meldt til Riksmekleren. Overenskomsten omfatter ansatte innenfor arbeiderbevegelsens foretak. Vi har også lagt ut heftet "Spørsmål og svar HK/AAF" samt sjekkliste for tillitsvalgte. Eventuelle spørsmål sendes streik@handelogkontor.no