2015

God jul og godt nytt år!

Handel og Kontor ønsker alle sine medlemmer og deres familier en riktig god jul og et godt nytt år.

Delta i Earth Hour

Slukk lyset én time for klimaet og bli med på Earth Hour den 19. mars 20.30-21.30! 

Ungdom vil organisere seg

Dagens unge arbeidstakere ønsker trygghet og gode arbeidsforhold, og sju av ti mener fagforeningene vil være viktige også i fremtiden. I et arbeidsliv fullt av midlertidige stillinger og små stillingsbrøker ser ungdom verdien av å være fagorganisert.

Enighet mellom HK og AAF

Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening kom i dag til enighet om mellomoppgjøret. 

Mellomoppgjøret HK - AAF

Det er avtalt forhandlinger mellom Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening.

HK på plass i Paris

Nestleder Christopher Beckham har denne uken fulgt klimaforhandlingene i Paris.

Frokostseminar om likestillingsloven

Regjeringen foreslår å fjerne likestillingsloven og erstatte den med en felles diskrimineringslov. Hva slags konsekvenser vil dette få for vernet mot kjønnsdiskriminering og arbeidet for likestilling mellom kvinner og menn.

Ny, felles likestillings- og diskrimineringslov

I høst sendte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Høringsfristen er 22. januar 2016.

Dialogkonferanse om tillit og trygghet

På konferansen samler LO et bredt spekter av organisasjoner og politiske aktører for å diskutere kanskje vår tids mest presserende utfordring. Erna Solberg, Thorbjørn Jagland og Hadia Tajik er blant bidragsyterne.

Jul og arbeidstid

Julehandelen vil for mange handelsbedrifter innebære et behov for endring av åpningstidene og økt behov for arbeidskraft.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?