2015

Appell til statsminister Erna Solberg

HK har sluttet seg til en oppfordring til Erna Solberg om at Norge stemmer for fire FN-resolusjoner som alle foreslår tiltak for nedrustning av atomvåpen. Les brevet her.

Kurs for tillitsvalgte

Norsk Folkehjelp inviterer til kurs for tillitsvalgte "Hvordan bekjempe diskriminering på arbeidsplassen?" 25. november og til Menneskebibliotek 4. november.

Skattekutt prioriteres foran arbeidsplasser

Med utsikter til ytterligere økt ledighet kunne regjeringen velge mellom skattekutt eller økte offentlige budsjetter for å møte ledigheten. – Jobb nummer en for denne regjeringen er dessverre skattekutt for de som har mye fra før, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

HK støtter flyktningene

HKs forbundsstyre har i dag bevilget 50.000 kroner til LOs dugnad til støtte for flyktningene. Nå går oppfordringen videre til HKs medlemmer, klubber og fagforeninger om å bidra til dugnaden.

Pass på pensjonen din

Om lag 15 prosent av arbeidstakerne skifter jobb hvert år. Jobbskifte kan føre til store og uventede økonomiske konsekvenser for pensjonen.

KJØR ELEKTRONISK TARIFFDEBATT!

Tariffdebatten foran neste års tariffoppgjør gjennomføres elektronisk. Det er første gang i historien vi gjør dette. Din mening er viktig for oss og vi håper dette vil bidra til økt deltakelse.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?