2015

HKs nestledere støtter #HeForShe

HKs nestledere Bjørn Mietinen og Christopher Beckham støtter kampanjen #HeForShe i kampen for full likestilling mellom kvinner og menn.

Hva venter etter ferien?

Fra 1. juli trer endringene i arbeidsmiljøloven i kraft. Det dreier seg om adgangen til midlertidige ansettelser, arbeidstid, aldersgrenser, straff og kollektiv søksmålsrett.

Nå kommer feriepengene - hva har du krav på?

Feriepengene kommer snart på konto. Hva har du egentlig rett på? Ferieloven gir alle arbeidstakere rett på ferie, og regulerer også retten til feriepenger. Om du har rett på feriepenger avhenger av hva du gjorde året før.

Arbeidsmiljøskolen

Arbeidsmiljøskolen er et tilbud om videreskolering for hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte eller andre som arbeider med verne- og miljøspørsmål. 

Det må forhandles om pensjon

I tariffoppgjøret 2014 ble Handel og Kontor enig med arbeidsgiverne om å utrede tjenestepensjon. I 2015 ble pensjon utredet. Og i 2016 vil HK vil informere, mobilisere og aktivisere våre medlemmer i krav om tariffesting av pensjon.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?