2015

Ferie - rettigheter og plikter

Sommerferien står for døren, og mange er full gang med å drømme seg bort. I år gjelder nye regler for ferien. 1. juli 2014 ble nemlig ferieloven endret.

Brudd i Vinmonopolet

Partene kom i dag ikke til enighet i mellomoppgjøret for Vinmonopolet og har dermed brutt forhandlingene.

1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag

Den internasjonale arbeiderkongress i Paris besluttet i 1889 at 1. mai skulle bli internasjonal demonstrasjonsdag. Dermed fikk arbeiderne egen internasjonal kampdag.

- Hasteinnføring av hevet aldersgrense, sier HK og Virke

Regjeringen har avgjort at lovens aldersgrense heves fra 70 til 72 år allerede fra 1. juli i år. Virke og Handel og Kontor kritiserer Robert Eriksson for dårlig håndverk når han hever aldersgrensen, samtidig som innføringen kommer for raskt.

Enighet i finansoppgjøret

Det er enighet i mellomoppgjøret mellom LO og Finans Norge for ansatte i finansnæringen. Oppgjøret er innen rammen for frontfaget, og har en klar likelønnsprofil. Det blir gitt likt kronetillegg på alle lønnstrinn, noe som i prosent gir mer på lønnstrinn med flest kvinner.

Enighet i mellomoppgjøret mellom LO og SAMFO

LO og SAMFO kom i dag til enighet i årets mellomoppgjør. – Dette oppgjøret har videreført likhet mellom avtalene som regulerer lønnsnivået i varehandelen og er i tråd med vedtaket i LOs representantskap. Resultatet på oppgjøret er solidarisk og gir en god lavlønnsprofil, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?