2015

Enighet i mellomoppgjøret mellom LO og Virke

LO og Virke kom i dag til enighet i årets mellomoppgjør. Resultatet av forhandlingene ble et lavlønnstillegg på kr. 1,75 i timen til alle og heving av minstelønnssatsene. 

HK gir Venstre mulighet til å vise sitt standpunkt

I dag sender regjeringen ut sin høring om søndagsåpne butikker. Med bakgrunn i at Venstre tidligere har uttalt at det bør være opptil kommunepolitikerne å avgjøre spørsmålet, vil HK gi Venstres kommunepartier et unikt tilbud til å flagge sitt standpunkt foran valget.

Enighet i mellomoppgjøret mellom LO og NHO

- Dette er et solidarisk oppgjør der vi prioriterer de lavtlønte og likelønn, og opprettholder kjøpekraften. Det er viktig for oss, og i tråd med vedtaket i LOs representantskap, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Kollektiv fornuft i mellomoppgjøret

Høye oljepriser har gjennom en årrekke sørget for å stimulere den norske økonomien. Dette har gitt lav arbeidsledighet og en god lønnsvekst. Lave oljepriser har endret bildet. Dette vil påvirke lønnsoppgjøret både i privat offentlig sektor. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?