20140306 Vinmonopolet

Tariff 2015

Brudd i Vinmonopolet

Partene kom i dag ikke til enighet i mellomoppgjøret for Vinmonopolet og har dermed brutt forhandlingene.

04. mai 2015

Forhandlingene vil nå gå inn i en ny fase med bistandsforhandlinger.

HK kommer tilbake med mer informasjon så snart dato for bistandsforhandlingene foreligger.