LOs Dialogkonferanse 2015

Hva slags samfunn vil vi ha?

Dialogkonferanse om tillit og trygghet

På konferansen samler LO et bredt spekter av organisasjoner og politiske aktører for å diskutere kanskje vår tids mest presserende utfordring. Erna Solberg, Thorbjørn Jagland og Hadia Tajik er blant bidragsyterne.

19. november 2015

Det skjer mye bekymringsfullt i verden. Millioner er på flukt. Folk og politi er blitt mer redde. Terrorister rammer uskyldige i Paris, Egypt og Beirut, for å få oppmerksomhet og makt. 

LO inviterer til åpen drøfting om hvordan vi kan skape et robust tillitssamfunn hvor konflikten mellom grupper håndteres. Det inviteres til en konferanse preget av gjensidig respekt og læring.

Tid: 4. desember kl. 10.00-17.15
Sted: Oslo Kongressenter

Blant bidragsyterne er:

  • Statsminister Erna Solberg
  • Generalsekretær Europarådet, Thorbjørn Jagland
  • Tidligere Høyesterettsdommer, Kjetil Lund
  • Representanter for Den Norske Kirke, Islamsk Råd og Det Mossaiske trossamfunn
  • Nestleder Hadia Tajik, partileder Audun Lysbakken, partileder Knut Arild Hareide og representanter fra samtlige politiske partier
  • Samt fagfolk og aktivister med kunnskap om temaet

Konferansen er åpen for alle interesserte. Påmeldingsfrist er 24. november.
Mer informasjon, program og påmelding finner du her.

Utgifter til konferanse og evt. tapt arbeidsfortjeneste osv. må avklares med ditt HK regionkontor før påmelding.