20140407 500-lapp diffus

Enighet i finansoppgjøret

Det er enighet i mellomoppgjøret mellom LO og Finans Norge for ansatte i finansnæringen. Oppgjøret er innen rammen for frontfaget, og har en klar likelønnsprofil. Det blir gitt likt kronetillegg på alle lønnstrinn, noe som i prosent gir mer på lønnstrinn med flest kvinner.

23. april 2015

Alle lønnstrinn øker med 3.100 kroner, og gis fra 1. mai 2015.
 
-Partene er også enige om at de lokale oppgjørene skal ha fokus på likelønn. Dette skal tas opp i lokale drøftinger mellom ledelsen og tillitsvalgte i relevante samarbeidsfora innen 1. januar 2016, sier Tor-Arne Solbakken fra LO, som ledet forhandlingsdelegasjonen til HK og Postkom.

Protokoll fra forhandlingene finner du her.