20151210christopher beckham i paris
Sammen med internasjonal fagbevegelse, og norsk fagbevegelse har nestleder i HK, Christopher Beckaham (i midten) jobbet for en mer rettferdig avtale.

HK på plass i Paris

Nestleder Christopher Beckham har denne uken fulgt klimaforhandlingene i Paris.

10. desember 2015

Representanter fra 184 land har vært samlet i Paris for å forhandle om en ny klimaavtale. 

Sammen med internasjonal fagbevegelse, og norsk fagbevegelse har nestleder i HK, Christopher Beckaham jobbet for en mer rettferdig avtale.

- Fagbevegelsens hovedoppgave er å sørge for at avtalen gjenspeiler rettferdig omstilling og menneskerettigheter. Det har vi klart, selv om de punktene foreløpig ligger i forordet, og ikke i selve avtaleteksten, sier Beckham.

Han mener likevel det sentrale er å sikre at avtalen har et ambisjonsnivå som gjør det mulig å nå målet om å begrense temperaturøkninger. 

- ITUCs generalsekretær Sharan Burrows sa det godt. A goal without a plan is just a dream, sier han og legger til:

- Vi må ha en finansieringsmekanisme som er rettferdig og sikrer at de som har mest bidrar med mest. Bare på den måten kan vi hjelpe de fattigste nasjonene til å omstille seg.

Han mener det trengs en plan som sikrer vekst og investeringer før omstillingen river beina under jobbene til folk. 

- Vi kan ikke omstille oss til massearbeidsledighet, legger han til.

Ifølge Beckhan har fagbevegelsen en viktig rolle i forhandlingene, i samarbeid med andre sivilsamfunnsorganisasjoner.

- Det har vært nyttig å jobbe med internasjonal fagbevegelse for å kunne påvirke bredt. Vi har kontinuerlig koordinert standpunkt og snakket med våre respektive politikere. Det gir mulighet for et bredere gjennomslag, sier han.