Julehandel2 ill

Jul og arbeidstid

Julehandelen vil for mange handelsbedrifter innebære et behov for endring av åpningstidene og økt behov for arbeidskraft.

06. november 2015

Alle endringer i arbeidstid, bruk av overtid/mertid og bruk av ekstrahjelp og midlertidig ansatte, skal drøftes med de tillitsvalgte. Bestemmelser om arbeidstid er omtalt i arbeidsmiljølovens kaptittel 10 og i helligdagsfredloven. Alle overenskomster har også egne bestemmelser om arbeidstid.

I denne forbindelse har HK utarbeidet et informasjonshefte som omhandler følgende:

• Søndagsåpent før jul
• Overtidsarbeid
• Forskjøvet arbeidstid
• Midlertidig endring av arbeidstiden
• Arbeidstid på julaften og nyttårsaften
• Arbeidstid i romjula
• Varetelling på 1. nyttårsdag

Heftet finner du vedlagt i egen lenke i høyre spalte.

Ta kontakt med ditt nærmeste HK regionkontor hvis du har spørsmål rundt jul og arbeidstid.