20140225 Hundrelapp og kronestykker

Tariff 2015

Mellomoppgjøret HK - AAF

Det er avtalt forhandlinger mellom Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening.

11. desember 2015

Det blir forhandlinger tirsdag 15. desember.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.