Illustrasjon penger

Tariff 2015

Mellomoppgjøret mellom LO og SAMFO

I dag starter forhandlingene mellom LO og SAMFO.

15. april 2015

Partene møtes kl 1100 i HKs lokaler i Folkets Hus på Youngstorget og det er satt av en dag til forhandlingene.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart forhandlingene er avsluttet og et resulat foreligger.