20140225 Hundrelapp og kronestykker

Tariff 2015

Mellomoppgjøret mellom LO og Virke i gang

I dag startet forhandlingene mellom LO og Virke.

08. april 2015

Partene møttes kl 0930 og det er satt av to dager til forhandlingene. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart forhandlingene er avsluttet og et resulat foreligger.