2016

Varetelling på 1. mai?

HK får hvert år henvendelser om varetelling på 1. mai. Vi mener at varetelling ikke kan anses som et særlig behov for å utføre arbeid på søn- og helgedager.

Jul og arbeidstid

Julehandelen vil for mange handelsbedrifter innebære et behov for endring av åpningstidene og økt behov for arbeidskraft.

God påske!

Handel og Kontor ønsker alle sine medlemmer og deres familier en riktig god påske!

Tydelig om pensjon fra Finansdepartementet

Dagens innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger har en rekke hull: Du får pensjonsopptjening først etter fylte 20 år, du får ingen opptjening i stillinger under 20 prosent, du får ikke opptjening på inntekt under 92.500 kroner og du mister opptjeningen om du jobber kortere enn 12 måneder.

Enighet med SAMFO om bensin

Partene kom sist fredag til enighet i forhandlingene om Bensinoverenskomsten HK-SAMFO. Likestilling av betingelsene for de organiserte i bransjen var det viktigste resultatet.
 

Enighet i forhandlingene med AAF

HK og AAF kom i dag til enighet i forhandlingene om HK-AAF Landsoverenskomsten. Generelt tillegg på 2 prosent og kartlegging av tjenestepensjon i AAFs foretak var de viktigste resultatene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?