2016

Uravstemning Sykepleierforbundet

Handel og Kontor i Norge og Norsk Sykepleierforbund kom 27. oktober til enighet om revidering av hovedtariffavtalen. Her følger uravstemningsinformasjon.

Arbeidslivskriminalitet i varehandelen

Hva skjedde egentlig i den mye omtalte Lime-saken, og hvordan jobbes det med arbeidslivskriminalitet i varehandelen i dag? Fellestiltakene LO / Handel og Kontor og Virke inviterer til frokostseminar om arbeidslivskriminalitet i varehandelen fredag 4. november.

Brudd i forhandlingene mellom AAF og HK

HK brøt i dag forhandlingene med AAF. Hovedårsaken til bruddet er basert på HKs krav om pensjonsopptjening fra første krone, uavhengig av ansattes stillingsprosent.

IKT-konferanse

LO IKT konferansen "The internet of things" finner sted i Oslo den 1. november.

Følg HKs landsmøte live

HKs landsmøte starter lørdag 15. oktober kl. 14.00. Du kan følge landsmøtet live.

Redaksjonskomiteens innstillinger

Her kan du laste ned innstillinger fra: 1) Redaksjonskomite I for prinsipp- og handlingsprogram og andre politiske saker. 2) Redaksjonskomite II forbundets vedtekter

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?