2016

Enighet mellom HK og MBL om Medieoverenskomsten

Handel og Kontor i Norge (HK) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) kom i dag til enighet om Medieoverenskomsten. Heving av satsene og økt satsing på kompetansehevende tiltak var de viktigste resultatene.

Enighet med NHO

Handel og Kontor i Norge (HK) og NHO kom i dag til enighet om Butikkoverenskomsten. Heving av satsene og et partssammensatt utvalg som skal se på en videreutvikling av overenskomsten var de viktigste resultatene.

Enighet med NHO-Luftfart

Handel og Kontor i Norge (HK) og NHO Luftfart kom i dag til enighet om Luftfartsoverenskomsten. En betydelig heving av minstelønnssatsene og skiftsatsene var de viktigste resultatene.

Enighet mellom HK og SAMFO

HK og SAMFO ble i dag enige i meklingen om Landsoverenskomsten. Fra senest 1. november vil arbeidsgiver forskuttere sykepenger ut over arbeidsgiverperioden på tariffområdet. 

Meklingsstart i dag

Det er meklingsstart i dag fredag 13. mai klokken 10.00 for SAMFO Landsoverenskomsten. Oppnår ikke partene enighet innen klokken 24.00 vil streik være et faktum fra torsdag 19. mai.

Pause i forhandlingene med SAMFO

Etter to dager med forhandlinger mellom HK og SAMFO om overenskomst for Coop Norge SA, Coop Norge Handel AS m.fl., ble partene i kveld enige om en pause i forhandlingene. 

Arbeidsmiljøskolen trinn 1

Arbeidsmiljøskolen er et tilbud om videreskolering for hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte eller andre som arbeider med verne- og miljøspørsmål. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?