1. nestleder Bjørn Mietinen

Tariff 2016

Enighet i forhandlingene med AAF

HK og AAF kom i dag til enighet i forhandlingene om HK-AAF Landsoverenskomsten. Generelt tillegg på 2 prosent og kartlegging av tjenestepensjon i AAFs foretak var de viktigste resultatene.

08. november 2016

Det gis et minimum på kr 8 500,- på lønnstabellen med virkning fra 1. mai 2016.

- Jeg mener at resultatet av dette oppgjøret er en erkjennelse om at ansatte på AAF Landsoverenskomsten må løftes lønnsmessig i forhold til sammenlignbare grupper og at tjenestepensjon er et tema mellom tariffpartene, sier forhandlingsleder for HK, Bjørn Mietinen.

Tjenestepensjon
Partene er enige om å følge pensjonsutredningene i privat og offentlig sektor og at AAF gjennomfører en kartlegging av gjeldende pensjonsordninger og betingelser i AAFs foretak. 

Kartleggingen skal være klar innen 1. januar 2018.

Utvalgsarbeid i perioden
Det nedsettes et partssammensatt utvalg på lønn som skal vurdere og foreslå endringer i § 6 lønnsbestemmelser. Dette for å bidra til forenkling og tydeliggjøring av lønnsbestemmelsene.

Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av august 2017.

Uravstemning og protokoll
Det er et enstemmig forhandlingsutvalg som nå anbefaler medlemmene å stemme ja til oppgjøret. Forhandlingsresultatet sendes nå ut på uravstemning. Frist for medlemmene er fredag 25. november.

Protokollen kan lastes ned på siden her.