20161111 Fisk illustrasjon

Enighet mellom HK og Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning

Handel og Kontor i Norge (HK) og Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning (FA) kom tirsdag 8. november til enighet om endringer i Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m/flere.

11. november 2016

Heving av satsene, et nytt kapittel om kompetanseutvikling og utvalgsarbeid om fleksibel arbeidstid var de viktigste resultatene.

Last ned protokoll fra forhandlingene nederst på sida.