20161010 IKT-konferanse ill.

IT trender 2016:

IKT-konferanse

LO IKT konferansen "The internet of things" finner sted i Oslo den 1. november.

24. oktober 2016

Temaer for konferansen er: 

  • The internet of things
  • Prosjektstyring i IKT
  • Velferdsteknologi
  • Overvåkning og personvern
  • Digitalisering og effektivisering i hverdagen
  • Sikring av kompetanse og arbeidsplasser

Fullstendig program er vedlagt.

Tid: 1. november 2016 kl. 08.30-15.30
Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Oslo
Påmelding: Klikk her

HK dekker konferansekostnaden for medlemmer, men det må søkes om refusjon av reiseutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste hos det respektive regionskontor.

Vel møtt til konferanse!