20160401 Tariffoppgjør samleside illustrasjon

Tariff 2016:

Landsoverenskomsten AAF-HK er vedtatt

HK har gjennom uravstemning godkjent forhandlingsforslaget av Landsoverenskomsten AAF-HK for perioden 2016-2018. 

29. november 2016

Forhandlingsforslaget er også godkjent av styret i AAF.

Landsoverenskomsten 2016-2018 er vedtatt og ny lønnstabell er gjeldende fra 1. mai 2016. Lønnstabell finner du her.