20161019_TLS

Uttalelser vedtatt på HKs landsmøte

En enstemmig redaksjonskomite la fram en rekke uttalelser som ble vedtatt på landsmøtets siste dag.

19. oktober 2016

Styrket medbestemmelsesrett, utjevning av forskjeller i folketrygdens alderpensjon og en styrket og forbedret arbeidsmiljølov var viktig for landsmøtets representanter.

Også en ny og bedre EØS-avtale, grønn samferdsel og vern mot fremtidig petroleumsvirksomhet i Lofoten, Senja og Vesterålen og ny regjering i 2017 var noe av det som ble vedtatt i uttalelsene på HKs 34. ordinære landsmøte.

Uttalelsene finner dere under landsmøtedokumentene her.