2017

HK på global handelskongress

HK deltok på handelskongressen United Network International (UNI) Commerce, i Berlin 13.-15. juni. På kongressen samles fagforbund med medlemmer i handelsnæringen fra hele verden. 

Kjør tariffdebatt!

Så snart et tariffoppgjør er over, begynner forberedelsene til det neste. Nå er vi i gang igjen. Hovedoppgjøret 2018 står for døren, og nå starter tariffdebatten.

Velfortjent tariffkake

Vi gratulerer de ansatte hos Lexington på Sørlandsenteret med tariffavtale.

Bedre og enklere tjenestepensjon

Fafo har på oppdrag fra Fellesforbundet og Handel og Kontor utarbeidet rapporten "Bedre og enklere tjenestepensjon - Prinsipielle og lovmessige sider ved et fornyet regelverk".

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?