Forhandlingsleder for AAF, Astrid Driva Røsand og forhandlingsleder for HK Bjørn Mietinen før forhandlingene begynte i formiddag.
Astrid Driva Rødsand og Bjørn Mietinen ledet hver sin forhanslingdelegsjon. De gikk fra hverandre i ettermiddag uten å bli enige.

Tariff 2017

Brudd i forhandlingene mellom HK OG AAF

HK og Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening (AAF) har i dag gjennomført forhandlinger uten å komme til enighet. Oppgjøret går nå til mekling.

15. november 2017

Bjørn Mietinen, første nestleder i HK og forhandlingsleder for HKs delegasjon beklager at AAF ikke ville være med på å gi et velbegrunnet lavlønnstillegg og øke lønnsnivået i rådgiversjiktet som lenge har sakket akterut i arbeiderbevegelsen.

- Statistikkutvalgets rapport synliggjør lønnsulikheter for samme stillinger i og utenfor landsoverenskomstens lønnssystem. Det er uheldig at det skal lønne seg å forhandle direkte med arbeidsgiver framfor å være forpliktet av en landsomfattende overenskomst, sier Mietinen. Han mener at AAF og medlemsforetakene som ansvarlige arbeidsgivere i større grad må forholde seg til overenskomsten og la denne være styrende for lønnsdannelsen i arbeiderbevegelsen.