20170530 Forhandlinger Vinmonopolet
Fra venstre: Helge Storvik - leder i funksjonærklubben i Vinmonopolet, Eivind Gran - nestleder LO Stat, Christopher Beckham - 2. nestleder i HK

Tariff 2017:

Enighet i B-delsforhandlingene med AS Vinmonopolet

I går ettermiddag kom partene til enighet i B-delsforhandlingene med AS Vinmonopolet.

30. mai 2017

Forhandlingene startet 19. april og fortsatte med bistand fra LO Stat og Spekter 15. mai uten at partene kom til enighet. I går møttes partene på nytt til fase 3-forhandlinger i Spekters lokaler.

For HK-medlemmene i Vinmonopolet heves lønnen med 2,4 %. Tillegget inkluderer generelt tillegg og lavlønnstillegg fra A-delsforhandlingene, og regulering og etterbetaling gjøres med virkning fra 1. april 2017.

- Arbeidsgivers endelige tilbud ble akseptert ene og alene for  å unngå streik i årets forhandlinger, sier Christopher Beckham, 2. nestleder og forhandlingsleder fra HK. Lokale lønnsforhandlinger skal baseres på de fire kriteriene økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Vinmonopolets solide stilling har selvfølgelig gitt forventningen om et bedre resultat, men dette var så langt arbeidsgiver var villige til å strekke seg i år, avslutter Beckham.