20140407 500-lapp diffus

Tariff 2017:

Enighet i mellomoppgjøret for Novair

HK og Novair AS ble den 24. mai enige i forhandlingene om regulering av 2. avtaleår av Overenskomst for HK-medlemmer i Novair AS.

29. mai 2017

Det gis en økning på 2,5 prosent på alle satser i overenskomsten med virkning fra 1. mai 2017.

Protokoll fra forhandlingene er for ordens skyld vedlagt.