20171113 pengeillustrasjon

Tariff 2017:

Enighet i mellomoppgjøret for ansatte i AUF

AAF og HK har kommet til enighet vedrørende 2. avtaleår for Overenskomsten for ansatte i AUF.

13. november 2017

Partene er enige om at alle lønnssatser i overenskomsten heves med 325 kroner per måned med virkning fra 1. juni 2017.

Forhandlingsprotokoll er vedlagt.