Enighet mekling HK AAF 2017
Astrid Driva Rødsand forhandlingsleder for AAF-delegasjonen, Bjørn Mietinen, 1. nestleder og forhandlingsleder for HK-delegasjonen sammen med riksmekler Inger Tellefsen. Meklingen førte i dag fram og partene ble enige om årets oppgjør.

Tariff 2017

Enighet mellom HK og AAF

Ansatte som lønnes etter Landsoverenskomsten (LOK) mellom HK og AAF får en lønnsøkning på 1,3 prosent pr. 1.5.2017, mens de lavest lønte får noe mer og øker lønna med 5 300,- kr.  

04. desember 2017

Dette gjelder blant annet ansatte i Norsk Folkehjelp som arbeider på asylmottak. Alle med en årslønn under kr. 407 692,- er dermed sikret kronetillegget på 5300,- kr.  

- For oss er det viktig at alle som følger LOK får et så høyt lønnstillegg som mulig, med utgangspunkt i ramma. Samtidig er vi opptatt av å sikre de lavest lønte noe mer, sier første nestleder i HK, Bjørn Mietinen. Han er likevel glad for at det ble bevegelse gjennom meklingen.

- Dette var det vi fikk til i år. Vi har en ambisjon om å heve lønnsnivået for ansatte som følger LOK slik at denne blir normgivende i arbeiderbevegelsen. Det er det vi sikter mot, sier Mietinen.

På linje med frontfagsramma

Mietinen understreker at dette resultatet fortsatt er på linje med ramma for frontfaget på 2,4 prosent.

Partene ble enige om følgende ordlyd i protokollen: På et lite tariffområde som AAF, kan avlønning på enkeltbedrifter innenfor Landsoverenskomsten gi forholdsvis store utslag på lønnsnivåer i statistikken. Statisttikkutvalget ber SSB om utdypende opplysninger for å indentifisere slike utslag.

Nye lønnsbestemmelser i LOK

Under forhandlingene ble partene enige om at arbeidet i lønnsutvalget med nytt lønnssystem i LOK videreføres og sluttføres innen utgangen av mai 2018. Lønnsbestemmelsene skal blant annet bidra til at foretakene oppfattes som en attraktiv arbeidsplass med konkurransedyktig lønn.

Protokoll

Protokollen fra meklingen følger vedlagt i sin helhet.