20170616 UNI delegasjon
HKs delegasjon på Handelskongressen bestod av fra v. Roger Jacobsen, Nina Tysse Hammer, Vidar Hovland, Tone Cathrine Hartz, Christopher Beckham og Elisabeth Sundset.

HK på global handelskongress

HK deltok på handelskongressen United Network International (UNI) Commerce, i Berlin 13.-15. juni. På kongressen samles fagforbund med medlemmer i handelsnæringen fra hele verden. 

16. juni 2017

Deler og lærer på handelskongress
På kongressen diskuteres handelsnæringens utfordringer. Målet er å finne løsninger, dele erfaringer og lære av hverandre. I Danmark sørget politikerne for at Uber konkurrerer med taxibransjen på like vilkår, ved å endre loven. Det gjorde at Uber forlot landet. I Tyskland jobber myndighetene med å forhindre at det opprettes enkeltmannsforetak som gjør at arbeidsrettigheter og fremtidige pensjonsutbetalinger forvitrer.
- Dette viser oss at den enkelte stat må sikre gode arbeidsrettigheter og pensjonsordninger som igjen sikrer en verdig alderdom, sier Christopher Beckham, nestleder i HK.

Søndag og Sonntag – samme sak
Det er ikke bare i Norge vi er opptatt av søndagen som en annerledes dag. Også i Tyskland kjemper fagforeningene for å bevare søndagen som en fridag for de ansatte i handelen. Forbundsstyremedlem i HK, Tone Cathrine Hartz, fortalte kongressen om hvordan vi jobber i Norge. Hun fortalte om alliansen med miljøorganisasjoner, idrett, kirke og politiske partier på venstresiden.
- Foreløpig har vi vunnet kampen om at søndagen er en annerledes dag, men stortingsvalget i høst kan avgjøre om politikerne åpner søndagen, sa Hartz fra talerstolen.

Hartz kunne også fortelle de andre delegatene at i Norge er vår største kollektive tariffavtale innen handel ikke lengre en lavtlønnsavtale.
- Vi har drevet et strategisk arbeid over flere år for å organisere der vi har kollektive avtaler, fortalte Hartz fra talerstolen.

De unge må med
Ungdomssekretær i HK, Vidar Hovland brukte tiden på talerstolen på å påpeke at unge er overrepresentert i statistikken over midlertidige ansatte, 0-timerskontrakter, og blant de arbeidsledige. Hovland sa at svært mange unge jobber innenfor handelen.
- Skal vi klare å bygge sterke fagforeninger i handelssektoren, og skal vi klare å forhandle oss til bedre vilkår, må vi ha med de unge, ikke bare for å sikre oss i fremtiden, men for å sikre oss gode lønninger og rettigheter i dag, sa Hovland.

-På Handelskongressen oppdager vi at verden stadig blir mindre, sier Beckham. Han forteller at forbundene fra Norden er opptatt av å dele erfaring, men at vi også har mye å lære av andre land.