20140211kursbilde

HKs Stipendordning for høyere utdanning vår 2020

Fristen for å levere søknad for å få støtte fra HKs Stipendordning for høyere utdanning er 1. februar 2020.

24. januar 2020

Fristen gjelder studier med oppstart i vårsemesteret 2020, samt nettstudier med opptak hele året.

Kriteriene for å kunne søke om støtte fra denne ordningen er følgende:

  • Man må ha vært sammenhengende medlem i HK eller annet forbund de tre siste årene
  • Studiet må være yrkesrelevant innenfor de bransjer HK har organisasjonsrett i
  • Studiet må være på høyskolenivå eller fagskolenivå og generere studiepoeng eller fagskolepoeng

Søknadsskjema og retningslinjer for HKs Stipendordning for høyere utdanning finner du her. Søknadsskjema finner du ved å scrolle deg nederst på siden. Merk at søknad må være HK i hende innen 1. februar 2020. Søknadsfristen er absolutt.

PS! De som tar fagbrevkurs og annen utdanning som ikke klassifiseres som høyere utdanning, skal ikke søke via denne ordningen. De skal eventuelt søke HKs ordinære utdanningsfond om økonomisk støtte. Her er det ingen søknadsfrist.