20140211kursbilde

HKs stipendordning for høyere utdanning vår 2021

Fristen for å levere søknad for å få støtte fra HKs stipendordning for høyere utdanning er 1. mars 2021. Merk at både kravet til lengde på medlemskap og søknadsfrist er midlertidig endret.

11. januar 2021

Fristen gjelder studier med oppstart i vårsemesteret 2021, samt nettstudier med opptak hele året.

Kriteriene for å kunne søke om støtte fra denne ordningen er følgende:

  • Man må ha vært sammenhengende medlem i HK eller annet forbund det siste året
  • Studiet må være yrkesrelevant innenfor de bransjer HK har organisasjonsrett i
  • Studiet må være på høyskolenivå eller fagskolenivå og generere studiepoeng eller fagskolepoeng

Søknadsskjema og retningslinjer for HKs stipendordning for høyere utdanning finner du her. Søknadsskjema finner du ved å scrolle deg nederst på siden. Merk at søknad må være HK i hende innen 1. mars 2021. Søknadsfristen er absolutt.

Merk at søknadsfristen og krav til lengde på medlemskap er endret. HKs forbundsstyre vedtok i møte 7. januar 2021 å midlertidig endre krav til medlemskap fra tre til ett år, samt å utsette søknadsfristen til 1. mars. Søknadsfristen er utsatt en måned for at HK skal ha tilstrekkelig tid til å informere om endringen. Endringen gjelder kun året 2021, og er gjort for å kunne gi flere medlemmer som er i en vanskelig situasjon p.g.a. koronapandemien støtte til etter- og videreutdanning.

PS! De som tar fagbrevkurs og annen utdanning som ikke klassifiseres som høyere utdanning, skal ikke søke via denne ordningen. De skal eventuelt søke HKs ordinære utdanningsfond om økonomisk støtte. Her er det ingen søknadsfrist.