Kursbilde 2

HKs stipendordning for høyere utdanning våren 2022

Fristen for å levere søknad for å få støtte fra HKs stipendordning for høyere utdanning er 1. februar 2022. Merk at krav til lengde på medlemskap er endret tilbake til tre år fra 2022, etter å ha vært midlertidig endret i 2021.

02. januar 2022

Fristen gjelder studier med oppstart i vårsemesteret 2022, samt nettstudier med opptak hele året som ikke er fullført.

Kriteriene for å kunne søke om støtte fra denne ordningen er følgende:

  • Man må ha vært sammenhengende medlem i HK eller annet forbund de siste tre årene
  • Studiet må være yrkesrelevant innenfor de bransjer HK har organisasjonsrett i
  • Studiet må være på høyskolenivå eller fagskolenivå og generere studiepoeng

Søknadsskjema og retningslinjer for HKs stipendordning for høyere utdanning finner du her. Søknadsskjema finner du ved å scrolle deg nederst på siden. Merk at søknad må være HK i hende innen 1. februar 2022. Søknadsfristen er absolutt.

MERK! Søknadsskjema og dokumentasjon skal sendes oss i normale filformat som vedlegg til e-post. Med normale filformat menes Word, PDF eller bildefil (PNG, JPG). Filer skal heller ikke limes direkte inn i e-post som bildefiler.

PS! De som tar fagbrevkurs og annen utdanning som ikke klassifiseres som høyere utdanning, skal ikke søke via denne ordningen. De skal eventuelt søke HKs ordinære utdanningsfond om økonomisk støtte. Her er det ingen søknadsfrist.