Statistikk illustrasjon

Lønnsstatistikk AAF-HK

Her finner du informasjon om lønn i AAFs medlemsbedrifter.

07. mai 2019

Lønnsstatistikk per februar 2018 (utgangen av 2017)
Last ned - Ansatte i AAFs medlemsvirksomheter
Last ned - Ansatte i AAFs medlemsvirksomheter, arbeidstakerorganisasjoner

Lønnsstatistikk per februar 2017 (utgangen av 2016)
Last ned - Ansatte i AAFs medlemsvirksomheter
Last ned - Ansatte i AAFs medlemsvirksomheter, arbeidstakerorganisasjoner

Lønnsstatistikk per februar 2016 (utgangen av 2015)
Last ned - Ansatte i AAFs medlemsvirksomheter

Lønnsstatistikk per februar 2015 (utgangen av 2014)
Last ned - Ansatte i AAFs medlemsvirksomheter